PROJEKT VLADKO

Katka, 21 ročná mamička a jej malý syn Vladko žijú v meste Krupina. Vladko je 2-ročný chlapec, ktorému diagnostikovali okrem epilepsie aj psychomotorický vývin a viacero ďalších diagnóz. Rodina je vo veľmi zlej situácii s minimálnou podporou štátu a organizácií. Žije z rodičovského príspevku, ktorý im nestačí. Lieky, plienky, cesta ku doktorom a hospitalizácie si vyžadujú financie, ktoré chýbajú. Najviac ale Katka potrebuje to, aby bola mobilná. Cestovanie autobusom po záchvate je veľmi zložité. Napriek tomu si najviac praje to, aby bola k dispozícii, keď to bude jej syn Vladko potrebovať. 

Team HELP CARD sa rozhodol pomôcť a preto sme stanovili výšku zbieranej sumy pre túto rodinu na 800 €, ktoré jej budú odovzdané nami osobne z predaja HELP CARD.

0

AKTUÁLNE VYZBIERANÁ SUMA

Ak by mal niekto záujem a rozhodol sa pomocť Katke a Vladkovi priamo, môže tak urobiť príspevkom na ich vlastný účet. 

Do poznámky nezabudnite uviesť HELP CARD. 

Číslo účtu Katky:

SK59 1111 0000 0015 0490 7006