Čo je to HELP CARD?

HELP CARD je projekt a posolstvo zároveň. Ale je to aj praktická pomôcka. Zo samotného názvu a prvého slova HELP vyplýva, že primárnym účelom je pomáhať. Pomáhame preto v dvoch oblastiach. Karta sa dá využiť ako praktická pomôcka pri neočakávaných životných udalostiach, s ktorými sa môžeme stretnúť v každom okamihu nášho života, či už na ulici, v doprave, v divadle, na koncerte, v reštaurácii, ba dokonca aj doma. Čo môže byť lepšie, ako v zmätku vyvolanom náhlym zhoršením stavu náhodného okoloidúceho (pri úraze napríklad zapadnutý jazyk, dusenie, strata vedomia, zástava činnosti srdca, …) vedieť poskytnúť neodkladnú pomoc a zachrániť tak ľudský život. Viac ako 95% občanov, ľudí a dokonca aj niektorých zdravotníkov nevedia správne, alebo vôbec poskytnúť pomoc. Táto karta je určená na to, aby sa takéto situácie minimalizovali. Preto sme sa rozhodli vyrobiť ju pre každého, do každej peňaženky. 

Druhá oblasť pomoci sa zameriava na vybrané projekty a pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nami vybraté projekty sú uvedené na webovej stránke alebo jednoducho dostupné po načítaní QR kódu na titulnej strane karty. Po jeho načítaní Vás prehliadač automaticky presmeruje na projekt, ktorý ste kúpou karty podporili – suma je 0,25 € z každej predanej kartičky. 

Posolstvo HELP CARD

Hlavným posolstvom je teda pomáhať zachrániť čo najviac životov a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Tomu sme podriadili aj heslá, ktoré budú kartu sprevádzať všade, kam sa pohne. 

Prvým heslom je „Do každej peňaženky“ a tým druhým je „Staň sa hrdinom“. Hrdinom nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. I keď by sme boli najradšej, keby sa karta vo Vašej peňaženke nemusela nikdy použiť, život píše úplne iné príbehy. Niekedy odborná pomoc mešká a my musíme byť schopní pomôcť. A vtedy sa stávame hrdinami pre seba, ale aj pre svoje okolie.

Za kartu síce zaplatíte, ale nie je to suma, ktorá Vám z peňaženky ukrojí polovicu rozpočtu. Za pocit pomoci, či dokonca záchrany Vám to bude zaručene stáť. Preto prosíme, po jej zakúpení si ju založte do peňaženky, presne na to miesto, kam je určená, aby ste ju mali čo najčastejšie pri sebe. Ak ju použijete, nebojte sa nám o tom dať vedieť, pretože sa stanete hrdinom pre nás, pre Vás, pre svoje okolie.

0
KS
POČET PREDANÝCH KARIET
0

VYZBIERANÁ SUMA

Aktuálne prebiehajúce projekty


Projekt KATKA a VLADKO

Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc., FICS
Odborný garant a spoluautor HELP CARD

Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc., FICS., špičkový a uznávaný kardiochirurg, ktorý za svojej aktívnej srdcovo-cievnej chirurgickej činnosti realizoval okolo 5 000 operácií, s vynikajúcimi operačnými výsledkami. 

„K projektu HELP CARD som sa rozhodol pridať z viacerých dôvodov a som veľmi rád, že môžem byť jeho súčasťou. Tento jedinečný projekt ma oslovil hneď na začiatku svojou myšlienkou a posolstvom. Nie len, že je jeho úlohou zvyšovať povedomie o záchrane ľudského života, aby každý z nás vedel v tejto situácií pomôcť a správne konať, ale ďalším jeho významom je aj pomáhať tým, ktorý sú v ťažkej životnej situácií.
Jedným z vážnych dôvodov k pripojeniu sa k tomuto projektu je aj moja osobná skúsenosť so záchranou života a skutočnosť, že žiaľ väčšina ľudí na slovensku nemá dostatočné vedomosti o správnych manévroch, ktoré treba urobiť, keď ide o život. 

Ja ako spoluautor a odborný garant presne viem a som stotožnený s heslom projektu – Do každej peňaženky. Našou snahou bude, aby sa táto karta dostala naozaj do každej. Ak sa tak stane, určite nezachránime len jeden život a určite pomôžeme aj ľudom, ktorých život veľmi ťažko skúša. Presne vieme, kam finančné prostriedky smerujú, presne vieme, komu pomôžeme a presne vieme, čo chceme dosiahnuť. Toto sú tri veci, ktoré ma presvedčili, aby som participoval a zároveň svojou odbornosťou prispel k naplneniu týchto cieľov.

Keď profesor Fischer v roku 1990 preberal funkciu prednostu kliniky Kardiochirurgickej kliniky v Bratislave, operačná úmrtnosť (do 30 dní od operácie) bola 17% – ná. Po troch rokoch, za jeho „šéfovania“ sa dostala na úroveň 3 %, čo predstavovalo špičkovú európsku úroveň, pričom osobná operačná úmrtnosť profesora Fischera dosahovala úroveň 1 – 2 %. To asi nepotrebuje komentár. 

20. – 21. marec 1998 – Profesor Fischer so svojim tímom realizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku, pacient žil 9,5 r. po operácií. 

O týždeň profesor Fischer realizoval aj druhú, tiež úspešnú transplantáciu srdca, bola to žena a žila 12,5 roka po operácií.

Doteraz, 20 rokov po transplantácií srdca, žije pacient, ktorého operoval prof. Fischer ako piateho v poradí (v r. 1999).

Prvých 10 transplantácií srdca realizoval prof. Fischer ako hlavný operatér (z prvej 100 – vky to bolo celkove 45 pacientov), potom postupne transplantáciu realizovali, zo začiatku za jeho asistencie, ďalší 5 – ti jeho kolegovia (R. Outrata, M. Hulman, V. Hudec, I. Glonek, I. Gašparovič). Vo veku 38 – 40 rokov!

Bolo by zaujímavé zistiť, či v Európe existuje také kardiochirurgické pracovisko, kde by šéf kardiochirurgickej kliniky dal svojim kolegom takú obrovskú šancu, operovať aj najzávažnejšie srdcové operácie, kvrátane transplantácie srdca, v takom mladom veku.

Profesor Fischer nezabúda ani na skvelú spoluprácu s kardiológom profesorom J. Fabiánom, ktorý v transplantačnom programe mal na starosť výber darcov srdca a bol hlavným koordinátorom tohto programu, ako aj na perfektnú spoluprácu s „jeho“ primárkami – MUDr. I. Olejárovou a MUDr. Z. Paulíkovou. 

Za medicínskej činnosti profesora Fischera, zvlášť na kardiochirurgií, odpracovali nie stovky, ale tisícky hodín práce nadčasu, na ktoré si nenárokovali žiadnu odmenu. Ani finančnú, ani žiadnu inú!

Málokto dnes vie, že invazívnu diagnostiku srdcových chorôb realizovali dlhé roky kardiochirurgovia. Bolo to na ešte starých rtg prístrojoch, za skutočne nedokonalých ochranných prostriedkov, takže roky dostávali riadne ožarovacie dávky „do tela“. A tak isto bez nároku na finančnú odmenu, patrilo to do ich pracovnej náplne. Hlavnými „aktérmi“ týchto vyšetrení boli profesor Siman u detí a profesor Fischer u dospelých pacientov.

Pracovné a štúdijné pobyty:

1979 – Montreal, Kanada; 1981 – Moskva – Rusko; 1984 – Budapešť, Maďarsko; 1987 – Novy Sad, Srbsko; 1990 – New York, USA; Palo Alto, USA; Houston, USA; 1993 – Miláno, Taliansko; 1995 – West Florida, USA; 1995 – Pretória, JAR; 1996 – Brusel, Belgicko; 1996 – New York, USA; 2005 – Lipsko, Nemecko; 2008 – Astana, Kazachstan; 2018 – Tbilisi, Gruzínsko a v uplynulých rokoch časté odborné kontakty s Českými kardiocentrami, najmä v Prahe, Brne a Hradci Králové.

Udelenie domácich ocenení:

r. 1996 – Posol Slovenska – anketa čitateľov denníka Slovenská republika
r. 1996 – Muž roka – anketa čitateľov časopisu Slovenka
r. 1998 – Osobnosť Slovenska – anketa čitateľov denníka Pravda
r. 1999 – Čestný občan obce Jur nad Hronom (rodisko prvého úspešne transplantovaného pacienta)
r. 1999 – RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1. TRIEDY – najvyššie štátne vyznamenanie – za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
r. 1999 – Zlatá medaila Trnavskej univerzity
r. 2000 – Medaila akademika L. Dédera – udelené Ministrom zdravotníctva SR za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore kardiochirurgia a transplantácia srdca
r. 2003 – Cena Mestskej časti Bratislava – Nové mesto za zásluhy o rozvoj mestskej časti
r. 2013 – Osobnosť Bratislavy

Zahraničné ocenenia:

r. 2005 – Certifikát od šéflekára prezidenta USA J. Busha – Dr. R. J. Tubba, ktorý počas summitu Bush – Putin v Bratislave sa zúčastnil v operačnej sále našej operácie a vyjadril sa o našej kardiochirurgickej práci ako vynikajúcej a vysoko profesionálnej
r. 2008 – Diplom – FOREMOST HEALTH PROFESSIONALS of the WORLD – udelený inštitúciou International Biographical Centre, Cambridge, England
r. 2014 – Diplom – 2000 OUTSTANDING INTELLECTUALS of the 21-st CENTURY –  udelený inštitúciou International Biographical Centre, Cambridge, England
Hodnotenie Prof. ERNST WOLNERA, prezidenta Európskej Asociácie pre Srdcovo-hrudnú Chirurgiu a prednostu kardiochirurgickej kliniky AKH vo Viedni a Doc. MUDr. Ivana Vaneka DrCs, prednostu kardiovaskulárnej chirurgie VFN – 1. Lekárskej Fakulty UK, Praha: „Prof. Viliam Fischer CSc. vytvoril vlastnú chirurgickú školu, ktorá je v Európe rešpektovaná a zaraďuje toto pracovisko medzi popredné európske kardiochirurgické centrá.“