Otec vyfotografoval svoje dieťa vo veľmi neštandardných situáciách a ostatným rodičom ostávajú. Continue reading