Mobil = Život! Viete si predstaviť žiť bez neho!? Myslím si, že asi nie!

V súčasnosti si život bez mobilných telefónov nevieme ani predstaviť. Hovor, správa či fotenie?...