EÚ navrhla dočasne zmierniť požiadavky pre ukrajinské vodičské doklady

Európska komisia (EK) v utorok upozornila na svoj návrh zaviesť dočasné pravidlá týkajúce sa...