Každý zanietený cestovateľ veľmi rád ochutná špeciality krajiny, v ktorej sa nachádza. Pri niektorých je. Citaj viac