Teória alebo prax!? Postoje sú rôznorodé, avšak pravda je len jedna! Čo v živote je efektívnejšie!?

Momentálne obdobie predstavuje pre študentov záťaž a neopísateľný strach. Prečo? Študenti odpoveď na túto jednoduchú otázku veľmi dobre poznajú. SKÚŠKY! Obyčajné slovo, ktoré so sebou prináša úzkosť, stres, strach a pocity zlyhania.

Budú zrušené štátne skúšky na vysokých školách? ~ Gaudeo

Veľmi dobre viem ako to na vysokej škole chodí. Sama som totiž študentkou vysokej školy a so stresom a úzkosťou sa stretávam pomerne často. Momentálne obdobie sa nesie v znamení preverovania našich vedomostí. Týždeň čo týždeň absolvujem rôzne skúšky, pri ktorých nechýba ani silné búšenie srdca a triaška. Je to vcelku pochopiteľné.

Ako telo reaguje na stres? | Istres.sk

Dnes som absolvovala veľmi náročnú skúšku, na ktorú som sa pravdu-povediac vôbec neučila. Prečítala som si zopár riadkov a tým som aj skončila. Verila som v to, že otázky budú zamerané na využívanie v praxi. Spoliehala som sa na svoju improvizáciu a intuíciu, ktorá ma ešte nikdy predtým nesklamala.

Najväčšia improvizácia počas animácie - Kidsfun práca animátora

Mnoho kvalifikovaných učiteľov sa zameriava na mechanické osvojovanie poznatkov a nedajú dopustiť na dôležitú teóriu. Ako budúca učiteľka však preferujem názor, že samotná prax je v živote omnoho efektívnejšia a dôležitejšia ako teoretická rovina, čo sa mi aj potvrdilo.

Prax verzus teória | NextFuture

Som študentkou psychológie, ktorá je považovaná za najťažšiu vedu vôbec. Písanie rôznych príprav a výučba žiakov mi nie je neznáma, keďže sa tomu naplno venujem. Do oblasti psychológie patria nepochybne aj vyučovacie metódy, bez ktorých sa vyučovanie nemôže realizovať. Na skúške som dostala otázku, čo je to metóda brainstormingu. Študenti, ktorí študujú psychológiu vedia, že brainstorming je metóda vyjadrovania všetkého, čo nás napadne. Neexistuje tu žiadna nesprávna odpoveď. Nie je však dôležité ovládať len definíciu, ale aj priame využitie konkrétnej metódy v učebnej činnosti.

Učiteľ – Wikipédia
Stretla som sa s dievčaťom, ktoré sa snažilo viesť vyučovací proces, avšak túto metódu nevedelo v ňom využiť. A tu si dovolím nesúhlasiť s tými, ktorí sú toho názoru, že teoretické pochopenie stojí ešte nad praktickým. S týmto nemôžem súhlasiť. Aký význam má teória, ktorú nevieme využiť v praxi? Žiadny!

Ako pracuje so žiakmi tvorivý učiteľ? | eduworld.sk

Darmo by sme sa stali dobrými učiteľmi, ak ovládame iba samotnú teóriu výučby. Pomôže nám teoretická stránka vo vyučovaní, ak nevieme žiakov zaujať samotnou témou? Asi nie. Ak chceme viesť žiakov k diskusii, teória nám nepomôže. Prax je účinným prostriedkom efektívneho vykonávania našej profesie.

What we do - Prax Group

Zdroj: ČoJee!?|Foto: eduworld.sk

Čítajte ďalej

JOIN THE DISCUSSION