Jasmina prehovorila o netradičnom režime dňa svojho syna! Nebezpečné hry, nad akými sa pozastavuje rozum nejedného človeka!

Malý Sanel rastie ako z vody a má už 10 mesiacov. Je to ideálny čas na presne stanovený režim dňa...