Pacientov v nemocnici pomáha liečiť zlatý retriever!?

Pacientov komárňanskej nemocnice pomáha liečiť desaťmesačný pes Blue. V rámci canisterapie zlatý...