Príhovory sú v živote veľmi dôležité! Ten môj je o vyjadrení vďaky, pomoci a neskutočnej súdržnosti azylovému domu v Piešťanoch!

Príhovory predstavujú v živote každého jedného z nás značnú dôležitosť. Existujú rôzne podujatia,...