Likvidácia ekonomiky, zatknutia či ostrá kritika!? V politike je možné všetko!?

Spory v politickej sfére sa neustále vyostrujú a naberajú na intenzite. Kým na jednej strane...