DEŇ LEKÁROV!? Anjeli bez krídel!?

30. MAREC! Týmto dňom si každoročne pripomíname Deň lekárov. Žiaden doktor by nemal na tento deň...