Najznámejší robot Ameca odsunul ruku konštruktéra po dotyku s jeho nosom!? Je schopný brániť si svoj osobný priestor?

Ameca je azda najznámejší humanoidný robot. V jeho vývoji a približovaní sa ľudskej rase je tím...