Mladiství vlani spáchali vyše 7200 priestupkov!?

Mladiství najčastejšie páchajú priestupky v doprave, požívajú omamné a psychotropné látky, alkohol...