Milovníci prírody môžu pomôcť pri každoročnom sčítavaní motýľov!?

Britskí entomológovia vyzvali milovníkov prírody, aby sa zapojili do každoročného sčítavania...