Spolupráca Čis T, Dame a Ironkap v novinke s názvom To sa spraví!?

Bavia sa rapom, bavia sa hudbou, bavia sa životom. Asi aj preto sa teraz môžeme spoločne pozrieť...