Na Slovensku si v pondelok pripomíname 25. výročie transplantácie srdca!?

Pripomíname si výročie transplantácie srdca. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)...