Prísnejšie opatrenia! Čo sa od dnešného dňa mení!? Čo nás neminie!?

Pondelok prichádza s novými opatreniami, ktoré sú o niečo prísnejšie ako doposiaľ. Novým predpisom...