Keďže som budúcou učiteľkou predmetu psychológia, rozhodla som sa vykresliť osobnosť kvalifikovaného pedagóga z môjho uhľa pohľadu. V priebehu svojho štúdia som sa často stretla s otázkou: „ Aký by mal byť ideálny učiteľ psychológie?“ Je to otázka, na ktorú zastáva každý iný postoj. Keďže sa venujem práve štúdiu tejto náročnej, no naozaj krásnej vedy, rozhodla som sa, že vyjadrím svoj subjektívny  názor na túto skutočnosť aj ja.

Ministerstvo chce zvyšovať platy učiteľov aj budúci rok - vSkolstve.sk

Nie je žiadnym tajomstvom ak poviem, že psychológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá prežívaním, správaním, vnímaním, cítením… Kvalifikovaný budúci učiteľ tejto vedy by mal určite spĺňať predpoklady, ktorými sú odbornosť, cieľavedomosť, trpezlivosť, ľudský prístup, úprimnosť, otvorenosť, nápomocnosť a mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Mal by to byť človek, ktorý miluje psychológiu naozaj z hĺbky svojho srdca a ktorého žiadna otázka z tejto disciplíny neprekvapí. Skutočnosť, že by mal disponovať bohatými vedomosťami z tejto oblasti, netreba snáď ani bližšie spomínať.

Department of Psychology | Duquesne University

Hoci je táto veda považovaná za veľmi zložitú a teoretickú, všetko sa dá poňať aj prakticky, ak má učiteľ srdce na správnom mieste. Vhodný učiteľ psychológie sa Vám nesnaží natlačiť do hlavy len definície rôznych psychologických pojmov. Práve naopak. Snaží sa predovšetkým o praktické vysvetlenie a ukážku toho, čo bolo zložité pochopiť teoretickou cestou. Snaží sa žiakom napomôcť v problematike, ktorej majú ťažkosť pochopiť, snaží sa ich povzbudiť či prijateľným spôsobom aj usmerniť. Nikdy by nemal na svojich žiakov používať nátlaky rôzneho typu, pretože im svojim negatívnym postojom môže „zhnusiť“ celý pohľad na túto krásnu vedu.

European Clinical Psychology | DIS Copenhagen Semester

Nakoniec by som si dovolila poznamenať fakt, ktorý je pre mňa úplným základom. Ak učiteľ nemá pozitívny vzťah k žiakom, je neústupčivý, netolerantný a nemá zmysel pre humor, nikdy sa z neho nestane ukážkový učiteľ vedy- PSYCHOLÓGIE.

Predmety na psychológii | Paneurópska VŠ

Zdroj: Čojee!?|Foto: paneurouni.com