Slováci, hlavne fajčiari, zbystrite pozornosť! Novinka, ktorá bude platiť od budúceho roka. Od februára si priplatíte za cigarety, a veru nebude to málo peňazí! Taktiež má stúpnuť aj sadzba na tabak.

Podľa ministerstva financií SR sa cena za cigarety a tabakové výrobky od februára 2021 zvýši v priemere o 40 centov a od februára 2023 o ďalších 20 centov. Rovnaká zmena nastane aj pri zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov, teda čoraz populárnejších elektronických cigariet. Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa mala zvýšiť asi o 50 centov, približne na 4 eurá.

Cieľom tohto kroku je podľa ministerstva financií predovšetkým priblížiť ceny týchto výrobkov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami V4 (Česko, Poľsko a Maďarsko). Ďalším dôvodom je ochrana zdravia obyvateľov a stabilizácia daňových príjmov.

Tabaková spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. považuje tento návrh za nerelevantný. Zvýšenie spotrebnej dane je podľa spoločnosti neprimerane vysoké.

,,Domnievame sa, že je málo pravdepodobné, že navrhnuté zvýšenie sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky prinesie očakávaný nárast príjmov do štátneho rozpočtu. Je pre nás sklamaním, že návrh predpokladá vyššie zvýšenie dane pre bezdymové tabakové výrobky, pričom jeden z výrobkov dostupných aj na slovenskom trhu bol v júli tohto roku americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv povolený na predaj v USA s informáciou, že sa jedná o výrobok s nižšou mierou expozície škodlivých látok na ľudský organizmus v porovnaní s fajčením.“

Zdroj: ekonomika.pravda.sk & startitup.sk | Foto: tumblr.com