Dokonalosť!? Tá skutočne neexistuje! Ľudská bytosť síce je originálna, no určite nie bezchybná!

Každý jeden z nás by sa chcel vnímať za dokonalého človeka. Tá predstava je nádherná, no...