Poďte sa hrať! Páska LEGO vám umožní zmeniť vaše predstavy na skutočnosť. Ako to funguje?

Anine Kirsten a Max Basler sú profesionálni priemyselní dizajnéri pracujúci pre Chrome Cherry...