Strata zamestnania či nedostatok finančných prostriedkov!? Keď sa opäť vyhlási núdzový stav… môžeme s tým počítať!

November je tu opäť a s ním pomaly ale isto prichádzajúca predvianočná nálada. Ako to však bude...