Existuje veľmi veľa hypotéz o tom, prečo ženy žijú dlhšie ako muži. Možno je to preto, že nemajú ani. Citaj viac