29. august 1944: Začiatok Slovenského národného povstania!

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na...