OKTÓBER- mesiac úcty k starším je tu opäť! Na starších ľudí by sme rozhodne nemali zabúdať!

Každý mesiac v roku je pre nás istým spôsobom výnimočný. Ani október nie je výnimkou. Prejav úcty...