Každý mesiac v roku je pre nás istým spôsobom výnimočný. Ani október nie je výnimkou. Prejav úcty či pomoci starším sa s týmto mesiacom bez najmenších pochýb spája. Prečo by sme nemali starších ľudí posúvať na vedľajšiu koľaj? Prečo by sme im mali venovať aspoň štipku zo svojho drahocenného času? Stačí sa nad tým všetkým len lepšie zamyslieť.

Nie je žiadnym prekvapením ak poviem, že október a jesenné obdobie prinášajú so sebou mnoho cenných a krásnych pokladov. Nepochybne k nim patrí aj úcta k starším, naša úprimná pomoc či pohladenie duše staršieho človeka, ktorý je nám blízky. Vedia to patrične oceniť predovšetkým klienti z rôznych centier alebo členovia pochádzajúci z domova dôchodcov.

Október - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - Oficiálné stránky obce Batizovce

Ako študentka SOŠ som každý rok navštevovala takéto zariadenia pre seniorov, kde som mala možnosť potešiť ľudí v pokročilom veku svojou prítomnosťou či obyčajným úsmevom. Členovia domovu dôchodcov si veľmi vážili a ocenili moment, keď sme im ako škola zaspievali pieseň či zarecitovali pútavú báseň. Takýchto ľudí poteší skutočne maličkosť a aj prítomnosť cudzieho človeka.

Október – mesiac úcty k starším | DD a DSS Sušany

Netreba zabúdať na to, že aj nás čaká o pár rokov obdobie staroby, ktoré nebude vôbec jednoduché. Prečo teda nepotešiť svojou prítomnosťou a obyčajným činom starších a osamelých ľudí?

Tyrania kultu krásy | Dumkáreň

Zdroj: ČoJee.sk| Foto: obecbatizovce.sk