TOTO odkazuje staršia generácia mladým ľuďom. Tie slová vás chytia za srdce a donútia vás zamyslieť sa!

Každým dňom starneme a starobe sa veru nikto nevyhne. Aktuálne v tejto situácii, čo sa deje na...