Každým dňom starneme a starobe sa veru nikto nevyhne. Aktuálne v tejto situácii, čo sa deje na Slovensku, si uvedomujeme, že medzi najzraniteľnejšie osoby patria práve naši starí rodičia. Preto by sme si ich mali vážiť oveľa viac, tráviť s nimi čas (ak to situácia dovolí), volať si s nimi, pomáhať im a vyjadrovať im lásku nielen slovami, ale aj gestami a činmi. 🙂

Zaujímavý projekt rozbehlo zariadenie pre seniorov, Domov jesene života, ktoré sídli v Bratislave. Staršia generácia sa rozhodla poslať odkaz mladšej generácii. V živote si už títo starší ľudia niečím prešli, preto ich slová nás donútia nielenže sa zamyslieť nad sebou, ale mali by sme si ich zobrať k srdcu a snažiť sa viesť taký život, aký nám odkazujú! 🙂

Zdroj: facebook.com/domovjesenezivota.zs