PRE VYSOKOŠKOLÁKOV- BUDÚCICH UČITEĽOV: Publikácie vs. časopisy!? Čo je vo vyučovaní efektívnejšie!?

Ako je učenie efektívnejšie? Preferujete školské publikácie či odborné časopisy zamerané na...