Zdravotne znevýhodnení môžu požiadať o podporu až do 1000€ od Nadácie SPP

Nový ročník grantového programu „O krok vpred“ otvára Nadácia Slovenského...