Nový ročník grantového programu „O krok vpred“ otvára Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Prostredníctvom neho poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej sumy 60-tisíc eur môžu žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do výšky 1000 eur. Informovala o tom nadácia SPP.

,,Pomocou našich programov sa snažíme prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, dlhodobo chorých a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii,“ povedala správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková.

Ďalej priblížila, že program určili pre predčasne narodené deti, pacientov s detskou mozgovou obrnou, sklerózou multiplex, so stavmi po úrazoch, pre deti a dospelých s diagnózou spinálna svalová atrofia (SMA) a pacientov po cievnej mozgovej príhode.

Tento rok prvýkrát podľa Gulikovej podporia aj ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, ktorí majú udelené dočasné útočisko na Slovensku. Žiadosti o príspevok z grantu môžu zasielať jednotlivci alebo rodičia detí, ktoré majú zdravotné problémy.

Pomoc cez partnerov

,,Prostredníctvom partnerov poskytujúcich rehabilitačnú starostlivosť pomôžeme zabezpečiť aspoň časť potrebnej zdravotnej starostlivosti úspešným žiadateľom prakticky po celom Slovensku,“ skonštatovala Miriam Juhanesovičová, predsedníčka občianskeho združenia Asociácie pomoci postihnutým (APPA), s ktorou nadácia spolupracuje.

Príspevok je možné použiť na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Nadácia poukazuje, že príspevok sa nevzťahuje na náklady na ubytovanie, cestovné či stravné.

Žiadosti o príspevky, ktoré sa predkladajú iba cez elektronický formulár, je potrebné zaslať najneskôr do 20. novembra. Žiadosť posúdi podľa Gulikovej hodnotiaca komisia. Zoznam úspešných žiadateľov bude následne zverejnený na webstránke Nadácie SPP 5. decembra.

Možno ťa zaujme:

Zdroj: TASR, redakcia ČoJee!?