Wings for Life World Run: Behajte spolu s celým svetom aj v roku 2022

Keď v jeden deň a v jednu hodinu behá celý svet, nezaostávajte ani vy!...