„Afganské dievča“ získalo štatút utečenca

„Afganské dievča“ sa preslávilo v roku 1985 objavením sa na obálke časopisu National...