Počas Veľkej noci bude výrazne obmedzený pohyb osôb na území Slovenskej republiky. Dnes o tom na tlačovej konferencii informoval premiér Igor Matovič. Akých oblastí sa to týka!?

Hlavne treba podotknúť, že voľný pohyb bude obmedzený od stredy (vrátane) až do pondelkovej polnoci. Zákaz však má svoje výnimky, nie sú dokonca ani zakázané vychádzky do prírody. Tie však budú obmedzené len pre spoločnú domácnosť, teda pre osoby, ktoré spolu žijú. Ďalej, za pomoci spoločných hliadok polície a armády, sa bude kontrolovať pohyb osôb na výpadovkách, hraniciach okresov a kľúčových križovatkách. Kontrolované osoby budú vypĺňať dotazník. Osoby, ktoré budú cestovať cez viac okresov, musia dotazník vyplniť opakovane.

Cieľom tohto opatrenia nie je robiť si zle, cieľom tohto opatrenia je chrániť životy.

ZAKAZUJE SA

Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti

Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej)

Obmedzenie sa nebude týkať:

  • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane „pendlerov“ podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
  • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
  • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
  • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU

Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, ktorý nepôjde do práce, ale napríklad nakupovať do iného okresu, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

Premiér Igor Matovič sa vyjadril, že je to síce závažné rozhodnutie, ale nemôžeme v boji proti koronavírusu teraz poľaviť, lebo by sme mohli všetko ľahko pokaziť.

Zdroj: facebook.com , Obrázok od NickyPe z Pixabay