Veľmi veľa ľudí si v súčasnosti pokladá otázku, čo je vlastne výchova a prečo je taká dôležitá. Dôvod je veľmi jednoduchý a výstižný. Výchova je celý náš život. Veľmi často si pokladám otázku a uvažujem nad tým, kde by som bola bez výchovy mojich rodičov. Myslím si, že určite nie na tak dobrej ceste, na akej som práve dnes. Výchova nás učí základným atribútom života, ako sú napríklad: ako sa správať, čo je dobré a čo zlé, taktiež nás učí aj pomoci iným ľuďom.

Rovnaká výchova neexistuje, odkazujú vedci | Dieťa.sk - Váš sprievodca  svetom tehotenstva a rodičovstva

Poznám rodiny, ktorá každá preferuje odlišný štýl výchovy v rodine. Rodina, ktorá preferuje liberálny výchovný štýl nie je podľa môjho skromného názoru na správnej ceste k výchove. Hoci je pravda, že v rodine by nemala chýbať sloboda a voľnosť, ale prílišná voľnosť a sloboda detí  smeruje zlým smerom, s ktorým sa spája aj nezáujem rodičov o deti.

Vychovávame deti | Vychovávame | Rodinka.sk

Druhý typ rodiny, v ktorej som mala tú  možnosť sa ocitnúť bola rodina, ktorá preferovala autoritatívny štýl výchovy v rodine. Tento typ rodiny podľa mňa tiež nie je najvhodnejší. Myslím si, že je správne, ak sú rodičia pre deti autoritou, majú pred nimi rešpekt, počúvajú ich… To všetko je v poriadku. Ale to, čo na druhej strane neuznávam je to, ak má dieťa strach zo svojich rodičov. Stres, frustrácia, negatívny postoj rodiča k dieťaťu negatívne ovplyvňuje jeho zdravý vývin a taktiež si osvojuje aj nevhodné vzory správania, ktoré vidí u svojich rodičov.

Bijete deti? Zaslúžia si a inak sa nedá? - Komentáre SME

Výchovný štýl, ktorý v rodine preferujem ja- je jednoznačne demokratický výchovný štýl. Vravím to zo svojej vlastnej skúsenosti, keďže pochádzam a teda aj žijem v rodine, v ktorej zastáva hlavné miesto práve tento výchovný štýl. Rodičia sú pre mňa autoritou, rešpektujem ich, uznávam, ale taktiež mám s nimi aj na kamarátstve založený vzťah, ktorý veľmi oceňujem. Je to neopísateľný pocit, keď viete, že sa rodičom môžete so všetkým zdôveriť, vyžalovať, podeliť sa s nimi o svoje radosti prípadne starosti.

Autoritatívny rodičovský štýl | bejbe.sk

Keď s niečím nesúhlasia , povedia to otvorene, ale nesnažia sa vám prisúdiť svoje názory. Určite si myslím, že v rodine je veľmi podstatným detailom kompromis alebo dohoda. Jednoducho povedané treba vyhovieť aj jednej aj druhej strane. Toto je podľa mňa ten správny štýl výchovy v rodine. Ale nemusí to byť tak! Každý má na to svoj vlastný názor.

Na koji način pohvaliti dijete?

Každé dieťa je vychovávateľné, ale treba nájsť tú správnu cestu ako k nemu  pristupovať. Ukázať mu správnu cestu, ktorou sa má vydať, taktiež mu ukázať vhodný vzor správania- to všetko je výchova a to všetko je v oblasti výchovy dôležité a nemali by sme to zanedbať. Je to len môj osobný, skromný názor z môjho uhľa pohľadu.  

Vývoj dieťaťa | Starostlivosť o dieťa | Choré dieťa | MAMA a Ja

Zdroj: Čojee!?|Foto: bejbe.sk, najmama.sk