Prázdne regály môžeme vidieť už takmer v každom druhom obchode na Slovensku. V čase týchto mimoriadnych opatrení si ľudia robia oveľa viac zásob, ako sú zvyknutí. Je to však až také nutné!?

V obchodoch sa taktiež obmedzil počet zákazníkov. Platí pravidlo „jeden zákazník na 25 metrov štvorcových“. Práve to spôsobilo nekonečne dlhé rady nielen v samotnom obchode, ale aj vonku pred budovou. Treba však pripomenúť, že niektorí ľudia sú dosť netrpezliví a tieto nariadenia nedodržiavajú!

Bolo zhruba jasné, že obchody pred sviatkami budú viac preplnené ako obvykle, nakoľko viaceré obchody plánujú byť zatvorené až po dobu piatich dní! Ale nikto nečakal, že sa zákazníci budú hemžiť ako mravce a Lidl bude vyzerať ako po výbuchu.

Čakali ste, že ľudia až takto vyrabujú LIDL!?

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom