Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo svete žije takmer pol miliardy ľudí s duševnými ochoreniami. V spojitosti s týmito ochoreniami celosvetovo vzrastá aj počet samovrážd!

V roku 1991 bol 10. október vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia.

„Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti na celom svete o duševnom zdraví a mobilizovať úsilie spoločnosti na podporu duševného zdravia,“ píše sa na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Predovšetkým v tento deň všetci zainteresovaní, tí, ktorí pracujú v oblasti duševného zdravia, majú príležitosť rozprávať o svojej práci a o tom, čo všetko je nevyhnutné spraviť pre to, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala pre ľudí realitou.

Zároveň sa má upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi podstatné. Venovať by sa mu mala rovnaká pozornosť ako fyzickému zdraviu.

Vo svete podľa WHO žije až 450 miliónov ľudí s duševnými ochoreniami. Takmer každý štvrtý človek na svete je zasiahnutý nejakou duševnou poruchou v istom štádiu. V súvislosti s duševnými ochoreniami celosvetovo rastie aj počet samovrážd. Podľa údajov tejto organizácie z roku 2018, každých 40 sekúnd na svete niekto vykoná samovraždu.

Ročne sa to vyšplhá až na 800 000 ľudí, ktorí zomrú v dôsledku samovraždy, čo je viac ako počet ľudí ktorí zahynuli vo vojne či následkom násilnej vraždy. V tomto prípade hovoríme tiež o skutočnosti, že ľudia sa o samovraždu pokúšajú opakovane, podľa údajov WHO, aj každoročne. Predchádzajúci pokus o samovraždu je vždy tým najdôležitejším rizikovým faktorom pre opakovaný pokus o samovraždu v bežnej populácii, “ píše sa na stránke dusevnezdravie.sk

Aktuálna globálna situácia (pandémia ochorenia COVID-19) má taktiež vplyv na duševné zdravie miliónov ľudí po celom svete. Narastajú prípady úzkosti, depresie a mnoho ďalších. V aktuálnej situácii je potrebné viac ako inokedy zachovať si duševné zdravie.

Ak sa potrebujete porozprávať s odborníkmi, využiť môžete Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566), ktorá funguje nonstop.

Môžete ju aj finančne podporiť. Ako? Pozrite si vo videu nižšie!

https://www.instagram.com/p/CFtnaFDnf66/

Zdroj: ruvzpp.sk, dusevnezdravie.sk, pdf.umb.sk|Foto: unsplash.com|Video: Instagram.com