29. august 1944 je dňom, ktorý sa navždy zapísal do dejín ľudstva. Nemecko, obrana a okupačné jednotky! To všetko sú neopísateľné atribúty spadajúce do tohto obdobia. Banská Bystrica sa stala kľúčovým ohniskom samotného povstania. Prečo by ľudia tomuto dňu mali pripisovať dôležitú hodnotu?

Neustále boje proti Nemecku a nacistom pokračovali bez prerušenia. SNP známe ako reakcia domáceho hnutia na vstúpenie nemeckých vojsk na naše územie. Hlavným cieľom tohto hnutia bola snaha o absenciu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do ČSR.

HISTORICKÉ OKIENKO: Pred 100 rokmi sa pomery na Slovensku začali upokojovať

29. august sa stal nevyhnutným dňom našich dejín, ktorý by sme si mali každoročne bez zabudnutia pripomínať. Nezabúdajme na to, že práve väčšina Slovákov v tomto boji prišla o život. Obete, ktoré padli v tomto boji by sme si mali uctiť aspoň minútkou ticha.

Zdroj: pluska.sk| Foto: wikipedia.org