Nie len na Slovensku sme sa ocitli v situácii, kedy je veľa prevádzok zavretých a zamestnávatelia prijímajú širokú škálu opatrení ,za účelom eliminovať negatívne ekonomické dopady alebo zabezpečiť kontinuitu poskytovaných služieb. Jedným z týchto opatrení je aj práca z domu, tzv. home office. Nejedná sa však o domácku prácu, ako ju pozná právny poriadok Slovenskej republiky. Ide o prácu z iného miesta – najčastejšie z domu – než ako je dohodnuté v pracovnej zmluve. Momentálne je to preferovaný spôsob a postup, keďže spoločnosti, samozrejme, pokiaľ to povaha ich činnosti umožňuje, takto môžu bez ohľadu na aktuálnu situáciu s COVID – 19 a prijatými opatreniami, aj naďalej generovať zisk a poskytovať služby svojim zákazníkom.

Ak však zamestnávateľ chce, aby jeho zamestnanci vykonávali prácu z domu, mal by ich k tomu aj patrične, najmä technicky, vybaviť. Najčastejšie dá zamestnancovi manuál, ako sa prihlásiť bezpečne do pracovnej siete a myslí si, že spravil všetko podstatné. To však nie je pravda a vôbec to nestačí. Pokiaľ zamestnávateľ neposkytne zariadenie, na ktorom má zamestnanec prácu vykonávať, je potrebné dohodnúť sa na náhrade za používanie vlastných zariadení – najčastejšie notebook. Netreba zabudnúť, že je potrebný súhlas aj so samostatným používaním vlastných zariadení / vlastných predmetov potrebných na výkon práce. Okrem takéhoto súhlasu je preto v rámci dohody (príp. takúto úpravu môžete nájsť v kolektívnej zmluve) najnovšie Národný inšpektorát práce odporúča a prízvukuje aj náhradu za používanie takéhoto zariadenia a dokonca aj súvisiacich nákladov – elektrina, pripojenie na internet, telefonické služby a pod.

Samostatne, nemožno opomenúť ochranu zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami (teda najmä naše diskutované notebooky). Tu okrem zabezpečenia bezpečného a zdravého prostredia (rozmiestnenie zariadení na pracovnom stole a samostatný pracovný stôl vrátane osvetlenia a sedenia), ktoré je už na každom z nás, netreba zabudnúť, že (okrem všeobecne známeho, že celodenné pozeranie do monitoru – akéhokoľvek) monitor notebooku nie je vhodný na celodennú prácu. Preto, okrem odporučovaných prestávok v práci, najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce so zobrazovacou jednotkou, je treba mať na zreteli a zamestnanca vybaviť aj externým monitorom. Tento by mal byť výškovo nastaviteľný event. podloženie je už v réžii každého z nás. Požaduje sa, aby vrchná strana obrazovky bola vo výške očí. Veľkosť monitoru je už na posúdení každého zamestnávateľa, normy určujú iba požiadavku primeranosti.

Okrem monitoru, by zamestnancovi mal zodpovedný zamestnávateľ do tašky zabaliť aj ergonomickú klávesnicu a myš. Klávesnica notebooku a touchpad totiž nespĺňajú požiadavky na celodennú a dlhodobú prácu, aj keď by to malo vyzerať akokoľvek fešne a frajersky. Nakoľko však máme byť doma a teda v kaviarňach pracovať aktuálne nemôžeme, kašlite na frajerinu a okrem pravidelného umývania rúk a nosenia rúšok na verejnosti, skúste myslieť aj na svoju chrbticu. Zamyslite sa, či neosloviť zamestnávateľa a / alebo v rámci rýchlej psychohygienickej prechádzky skočiť do kancelárie a zobrať si pod pazuchu (samozrejme, dajte vedieť šéfovi) monitor aj s klávesnicou a myškou 😊.

Foto: pixabay.com