„Všetci smerujeme k rovnakému cieľu a stojíme zoči voči nepríjemnej situácií.“

Koronavírus! Termín, ktorý za posledné mesiace ovládol svet. Rúška, dezinfekcie a rôzne opatrenia, ktoré treba dodržiavať. To je náš život za posledné dva mesiace. Hoci nás tento vírus nečakane prekvapil a priniesol negatívny pohľad na svet, nie všetko je také hrôzostrašné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Psychologička Honey Langcaster vysvetľuje pozitívne pohľady na mimoriadnu spoločenskú situáciu. Honey dodáva, že domáca karanténa posilňuje spoločenské vzťahy. Ľudia si vážia blízkosť a zdravie blízkeho človeka viac, ako kedykoľvek predtým.

Momentálna situácia nás učí oslovovať tých, ktorých sme dovtedy nevnímali. To psychologička považuje za veľmi protektívny faktor. „Všetci sme v tom spolu!” Fráza, ktorú vyslovuje na konci článku známa psychologička. Mňa osobne tieto slová chytili za srdce a dodali mi viac odvahy a sily v tejto neľahkej situácii.

Budujme medziľudské vzťahy, pretože vzťahy sú život!

Nevzdávajme sa a neprestávajme bojovať!

Zdroj: mirror.co.uk|Foto: pixabay.com, brief.pl