Ekonomicky jedna z najsilnejších krajín v Európe, ak nie tá najsilnejšia, zlomila rekord v produkcii solárnej energie. Pandémia koronavírusu ukazuje aj pozitívne vplyvy na našu planétu počas obmedzení. 

Jedným z najväčším problémov v súčasnosti (mimo ochorenia) je znečistenie ovzdušia, ale aj celkovo našej planéty. Súčasná situácia však prinútila ľudí sedieť doma, majoritná časť fabrík zostala zatvorená, ľudia menej cestujú. Do ovzdušia sa teda uvoľňuje oveľa menej škodlivých látok, čo má za následok uzdravovanie planéty, čistejšie vody, lepší vzduch, menej smogu a pod. 

Nemecko je krajina, ktorá ťaží zo slnečných dní. Patrí medzi lídrov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ich solárne panely v súčasnosti produkujú rekordnú úroveň elektriny. Nie je to ale len pričinením pandémie. Zhodou náhod je počasie v Nemecku tak priaznivé a slnečné, že v kombinácii s ovzduším s oveľa nižšou hodnotou smogu sú tieto panely schopné vyprodukovať viac energie, ako by bolo možné za bežných podmienok. 

PA images

Teraz Nemecko nastolilo trend a ide krajinám príkladom. Aktuálne obnoviteľné zdroje energie (v rámci nižšieho dopytu po energii) dokážu pokryť 78% potrebnej produkcie. S uvoľňovaním opatrení sa toto číslo síce zníži, ale každoročne pribúdajú nové solárne panely a nové veterné turbíny. V rámci snahy zamerať sa hlavne na tieto zdroje, Nemecko predpokladá, že za bežných podmienok sa bude snažiť dosiahnuť pokrytie až 80% z obnoviteľných zdrojov v roku 2038. 

Zdroj: UNILAD / Foto: Unsplash