Hovorí sa, že človek je najinteligentnejšia bytosť. Avšak, dajme si ruku na srdce a úprimne si odpovedajme, je to pravda? Najväčším problémom v súčasnosti je práve rasistické zmýšľanie ľudí.

Problematika, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a rozšírená. Rasizmus. Týka sa nás všetkých a ide o značne neobľúbenú tému. Aj ľudia, ktorí majú inú farbu pleti, si predsa taktiež zaslúžia zaobchádzanie na úrovni. Často sú im však odopreté základné ľudské práva.

Strach ľudí z odlišností

Na jar alebo počas letných prázdnin si triedime šatník, vyhadzujeme oblečenie, ktoré sa nám už nepáči alebo sme z neho vyrástli. Rovnako však triedime aj ľudí v našich životoch a niekedy si to ani len neuvedomujeme.

Veľakrát sa nedokážeme zmieriť s tým, ak majú druhí iný názor, iný pohľad na svet či dokonca iné náboženstvo. V takomto prípade hľadáme osoby podobných sebe. Nie je to ani trochu rasistické?

Predstava, že miliardy biologických a kultúrnych odlišností medzi akýmikoľvek skupinami môžu byť zhrnuté do jedného celku, je priam nereálna. Rasizmus prichádza s pohľadom, že na základe vonkajšieho vzhľadu je možné určiť vnútorný charakter človeka. Treba však zdôrazniť, že z biologického hľadiska existuje len jedna skutočná rasa, a to ľudská.

,,Z fyziologického hľadiska je len jeden ľudský rod, národy rozrôzňuje podnebie, vody, zemepisné podmienky, stravovanie a mravy.“ – Hippokrates

„Zbytočné“ skupiny

Rómovia, Maďari, homosexuáli, Židia, cudzinci. V minulosti (ale aj v súčasnosti) boli najväčším terčom nenávisti, a to len preto, lebo ľuďom bola odporná ich kultúra, jazyk, nábožentsvo, tradície a zvyky.

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že aj rozprávanie vtipov na tému menších znevýhodnených skupín je rasizmus. Dokonca s diskrimináciou v autobusoch, obchodoch, reštauráciách a v nemocniciach sa stretávam takmer každý deň.

Rasizmus ponúka možno jednoduché a rýchle riešenia všetkých problémov, tieto riešenia sa však v tom, čo spôsobia, obracajú proti princípom ľudskosti a popierajú všetky humánne základy našej civilizácie.

Momentálne nás po celom svete straší koronavírus. Dovolím si tvrdiť, že rasizmus je istým spôsobom taktiež pandémia, vírus, ktorého sa nikdy nezbavíme. Nikto totiž nemá tú moc zmeniť zmýšľanie a správanie ľudí a možno aj preto sa ľudstvo naučilo žiť s rasizmom.

Zdroj: globalnevzdelavanie.sk, referaty.sk, szsbajkalska.sk & dennikn.sk | Foto: pixabay.com