Ľudská duša, súcit a láska nepoznajú hranice. Každý deň nás presviedča o pravdivosti tohto tvrdenia. 30. Citaj viac