Dobe bezstarostného sťahovania filmov, hudby a iných súborov z azda najpopulárnejšej služby v ČR a na SR odzvonilo. Uloz.to neuniklo pozornosti Zväzu autorov a nositeľov autorských práv k dielam (DILIA), teraz sa do problematiky zapojila aj EÚ.

Správu priniesol portál www.mojandroid.sk a informuje, že neexistuje jednotná európska úprava, ktorá by upravovala zodpovednosť prevádzkovateľa úložiska za zverejnený obsah.

Zatiaľ, bez jednotnej európske úpravy mali navrch prevádzkovatelia, ako je napríklad Uloz.to. Prevádzkujú priestor a nevidia dôvod, aby niesli zodpovednosť za to, že niekto individuálne poruší autorské práva.

Medzičasom však zasahuje Brusel a pripravuje smernicu o autorskom práve na digitálnom trhu. Tá značnú zodpovednosť za šírenie obsahu, ktorý podlieha autorským právam, presúva na samotných prevádzkovateľov úložiska.

„Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, prijmú v spolupráci s držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie fungovania dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o používaní ich diel alebo iných predmetov ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti diel alebo iných predmetov ochrany v rámci svojich služieb určených držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. Uvedené opatrenia, ako je napríklad používanie účinných technológií rozpoznávania obsahu, musia byť vhodné a primerané. Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom práv vhodné informácie o fungovaní a zavedení opatrení a v prípade potreby takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a používaní diel a iných predmetov ochrany.“

www.mojandroid.sk

DILIA sa v spore s uloz.to dočkala riešenia aspoň u niektorých filmov (zatiaľ celkom 6 českých filmov v rátane filmu Pelíšky). V spore nežiadala stiahnutie nelegálneho obsahu, ale zamedzenie vyhľadávania podľa názvu. Súdne nariadenie prikazuje prevádzkovateľovi (uloz.to) anonymizovať názov filmov značne sťaží možnosť vyhľadania filmu. DILIA chce v snahách pokračovať aj s ďalšími titulmi, ktoré spravuje až dovtedy, kým nová smernica EU nezmení systém.

Zdroj: mojandroid.sk / Ceska televieze