Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prežíva človek, ktorý má halucinácie? Kedy a ako vznikajú takéto vidiny? Trpí vtedy jedinec alebo prechádza eufóriou? Niektorí ľudia si halucinácie privolávajú dobrovoľne, iní by sa ich najradšej zbavili!

Halucinácie sú vnemy, ktoré nie sú založené na vnímaní reálnych objektov. Jednoducho povedané, ide o poruchy vnímania, kedy človek vidí a počuje to, čo v skutočnosti neexistuje. Zaujímavé je, že i mozog halucinujúceho človeka sa správa, akoby dané podnety naozaj vnímal, čo znamená, že sa aktivujú aj príslušné centrá zraku, sluchu, čuchu a chuti.

Halucinácie môžu byť veľmi nepríjemné a obťažujúce. Môžete počuť nadávajúce hlasy, ale aj cudzie myšlienky. Príčiny tejto poruchy sú rôzne, medzi nimi napríklad silné emociálne zaťaženie, nadmerný stres, nedostatok spánku, užívanie drog, telesné či duševné ochorenia (schizofrenik).

Ak dobrovoľne užijete návykové látky, ste vopred pripravení na to, že budete mať nejaké vidiny alebo predstavy. Naopak, skutočné halucinácie sú oveľa horšie. Vtedy ľudia dokážu sami seba presvedčiť, že všetko okolo nich je reálne. Ide o šialenstvo?

U schizofrenikov sú halucinácie na každodennej báze. S takýmto duševným ochorením žili i osobnosti ako Vincent van Gogh alebo Isaac Newton. Schizofrenici tvrdia, že počujú hlasy, ktoré s nimi komunikujú, pričom ostatní prítomní ich neregistrujú. Častým javom je aj videnie duchov alebo anjelov. Vedeli ste, že existujú aj také halucinácie, ktoré vás prehovárajú alebo vám niečo prikazujú?

Na záver to najhoršie! Možno sa k vám niekedy dostala informácia, že človek, ktorému amputovali nohu, môže cítiť bolesť na umelej nohe, a teda na protéze. Ale ľudia, ktorí v minulosti prežili hroznú udalosť, môžu mať z danej vidiny až traumu! Ak boli napríklad vo vojne alebo zažili smrť blízkeho, môžu počuť výstrely alebo dokonca cítiť pach mŕtvol! Každopádne, ak trpíte vyššie uvedenými vidinami, vyhľadajte radšej odbornú pomoc.

Zdroj: mentem.sk & webmagazin.teraz.sk | Foto: tumblr.com