Nadčasový román Gabriela Garcíu Márqueza mapuje osud Ferminy Dazovej a Florentina Arizu od mladosti po starobu. Dvojica sa líši nielen povahou, ale aj smerom, akým sa ich životy uberali. Márquez bravúrne vykreslil osud oboch hlavných postáv. Florentino sa zaľúbil do študentky Ferminy. Zaľúbenci si začali vymieňať listy až sa nakoniec zasnúbili. Tu sa autor odkláňa od typických romantických klišé o zakázanej láske. Fermina je donútená odísť z mesta, ale s Florentinom si naďalej píšu listy. Po návrate domov sa s nim rozíde.

Tvrdohlavá a hrdá Fermina sa vydáva za doktora Juvenala Urbina. Napriek rozdielom mali šťastné manželstvo. Spoločne stáli pri významných udalostiach v meste a usilovali sa o jeho modernizáciu. Florentino ako trpezlivý, no psychicky nevyrovnaný muž, zostáva slobodný. Upína sa
k myšlienke, že po smrti doktora Urbina, budú s vdovou šťastní. Na túto príležitosť čakal Florentino päťdesiatjeden rokov, deväť mesiacov a štyri dni. Fermina ho však odmietla.

Márquez verne opisuje strasti manželstva, životné pravdy a posolstvá, ktoré vychádzajú z jeho vlastných skúseností. Rovnako verne opisuje aj Florentinov staromládenecký život popreplietaný množstvom žien. V jeho zápisníkoch je zoznam šesťsto dvadsiatich dvoch žien, s ktorými mal dlhotrvajúci pomer. Florentino pôsobí na čitateľa rozporuplne. Na jednej strane je romantickým básnikom doživotne zaľúbeným do jednej ženy, na druhej strane je jeho siahodlhý zoznam mileniek. Zlý dojem si nevylepšil ani vzťahom s mladou zverenkyňou, ktorá bola na začiatku ich romániku ešte dieťa, ani želaním smrti pre svojho soka.

V románe sa prelína prítomnosť s minulosťou. To umožňuje čitateľovi spoznať príbeh dvoch zaľúbencov, ktorých životy sa na niekoľko desaťročí rozišli. Retrospektíva však nenarúša plynulosť deja, skôr ju umocňuje. Zároveň je prehľadná a čitateľ sa nestráca v časovej následnosti diela.

Nakoniec si Florentino uvedomil, že ak si chce znovu získať Ferminu, musí to urobiť inak. Preto jej začal písať listy o živote, kým sa z nich nestali priatelia. Ich vzťah nakoniec prerástol do lásky, a tak sa obaja vydali na nekončiacu plavbu po rieke Magdaléna pod žltou morovou vlajkou.

Foto: www.pinterest.com