Existujú rôzne obchody a kšefty na čiernom trhu. Vedeli ste, že obchodovanie s ľuďmi je celosvetovo tretí najvýnosnejší a najrýchlejšie rastúci nelegálny obchod? Prvé miesto má biznis s drogami, druhé so zbraňami.

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje vysoko spoločensky nebezpečnú formu trestnej činnosti, v priebehu ktorej dochádza k vážnemu porušovaniu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Ide o fenomén, ktorý postihuje krajiny po celom svete.

,,Podľa odhadov sa každoročne na obchodovaní s ľuďmi medzinárodné organizované skupiny obohatia o 110 miliárd eur,“ uvádza minister vnútra.

Novodobé otroctvo

Obchodovanie s ľuďmi je modernou verziou otroctva a často sa označuje ako novodobé otroctvo, čo je úplne výstižné pomenovanie, nakoľko s obchodovanými osobami sa nakladá ako so súkromným majetkom.

Na Slovensku funguje Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, z toho tvoria 60% ženy a 40% muži. Približne polovicu týchto obetí zneužívali na nútenú prácu, prostitúciu, pornografiu, nútený sobáš, žobranie, odoberanie orgánov alebo na to, aby páchali zločin.

Zdrojovou krajinou obetí je Slovenská republika najmä pre Veľkú Britániu, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Rumunsko, ale aj Českú republiku.

Neprijímajte nelegálnu prácu

Ak sa chcete vyhnúť podobným veciam, pred odchodom do zahraničia by ste si mali preveriť agentúru alebo osobu, ktorá prácu v zahraničí ponúka. Okrem toho, každá pracovná agentúra musí byť v zozname sprostredkovateľov zamestnania, ktorý je dostupný na stránkach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Taktiež by ste mali podpisovať iba pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému rozumiete a v ktorej sa nachádza meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.

Informujte najbližších! Nechajte doma presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o budúcom zamestnávateľovi.

Zdroj: webnoviny.sk, projustice.sk & minv.sk | Foto: tumblr.com