Sociálno- psychologický výcvik je na školách uplatňovaný stále čoraz častejšie. Praktický predmet, ktorý je zameraný predovšetkým na rozvoj komunikácie, sebapoznávania či samotnej sebareflexie nie je vôbec na zahodenie. Myslíte si, že je Vaše sebavedomie nízke? V tejto oblasti Vám taktiež tento typ výcviku môže byť nápomocný.

Tento týždeň som v škole absolvovala sociálno-psychologický výcvik. Zo začiatku som nemala ani najmenších pochýb, o čom tento predmet pojednáva, no dnes je mi všetko jasné. Ak máte problémy s vyjadrovaním sa alebo v oblasti sebavedomia, ste tu na správnej adrese.

Ako by mala vyzerať komunikácia online agentúry s klientom

V súčasnosti sa stretávam s tým, že ľudia nevedia kooperovať medzi sebou, nevedia sa počúvať navzájom a nie sú schopní ani tej najmenšej interakcie. A povedzme si úprimne. Ľudia nemôžu predsa existovať bez kontaktu či priamej interakcie s ostatnými. To je vcelku nemožné.

Komunikácie Ľudia Telefón - Obrázok zdarma na Pixabay

Čo je teda primárnym cieľom sociálno-psychologického výcviku?

Predovšetkým sem spadá schopnosť motivácie samého seba, poznanie svojej identity a osobnosti a v neposlednom rade sem patrí aj schopnosť presadiť sa a uplatniť sa na trhu práce. Samotný výcvik sa realizuje rôznorodými zážitkovými aktivitami, čo je aj pre účastníkov veľkým prínosom a inšpiráciou.

Communication Head Balloons - Free image on Pixabay

Zdroj: ČoJee.sk| Foto: pixabay.com