Svetový deň Downovho syndrómu bol prvýkrát vyhlásený dňa 21. marca 2006. Tento symbolický dátum bol odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu) a mal by poslúžiť v spoločenstvách jednotlivých krajín k lepšiemu objasneniu a porozumeniu problematiky osôb narodených s Downovým syndrómom.

Tento deň sa na znak ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Prečo? Dve odlišné ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. Ako sme už v perexe spomínali, aj dátum je symbolický. Ľudia, ktorí majú túto chorobu, majú o jeden chromozóm viac, to znamená, že namiesto dvoch majú tri.

Ponožková výzva

Svoje sympatie a podporu ľuďom s touto poruchou môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Spoločnosť Dedoles každoročne prispieva k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a podporuje túto myšlienku kampaňou a propagáciou Svetového dňa Downovho syndrómu na svojej stránke: https://ponozkovavyzva.sk/

Z každého páru veselých ponožiek, ktorý sa predá za mesiac marec, venuje Dedoles nazbieraný finančný príspevok Spoločnosti Downovho syndrómu. Neváhajte a kúpte si zopár nových ponožiek aj vy! Nielenže vás čaká bohatý a krásny výber, ale peniažky poputujú na správnu vec.

Ľudia s Downovým syndrómom sú síce na prvý pohľad odlišní, ale na druhej strane sú to veľmi láskaví ľudia. Objatie je u nich na dennom poriadku. Sú úprimní a tešia sa z maličkostí.

Vďaka Ponožkovej výzve sa hovorí o ľuďoch s Downovým syndrómom viac. Ešte stále však pretrváva problém ich prirodzeného začlenenia do spoločnosti. Pokúsme sa preto spoločne odstrániť bariéry a predsudky a snažme sa pochopiť inakosť.

Zdroj: downovsyndrom.sk & ponozkovavyzva.sk | Foto: sockdrawer.com & lifenews.com